Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Služby

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Zajišťujeme subdodavatelsky zpracování průkazu energetické náročnosti budovy rychle, levně a kvalitně. 

 

Povinnost mít zpracovan PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

·      při výstavbě nových budov

·      při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

·      při prodeji budovy

·      při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)

·      při pronájmu budovy

Od 1. 1. 2015 musí mít PENB všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou* větší než 1 500 m2.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Dále pak se tato povinnost netýká památek a objektů pro náboženské účely.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov