Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Služby

Zajištění legislativních dokumentů a inženýrských činností

  • doklady pro územní řízení, včetně stanovisek dotčených orgánů a organizací
  • zajištění územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
  • doklady pro stavební řízení včetně stanovisek dotčených orgánů a organizací
  • zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby
  • výkon autorského dozoru nebo stavebního dozoru investora
  • výkon technického dozoru investora
  • vypracování dokumentací požárně-bezpečnostních řešení
Zajištění legislativních dokumentů a inženýrských činností