Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Služby

Inženýrská činnost

  • zabezpečení projektové přípravy pro všechny stupně výstavby
  • jednání se správci sítí technické infrastruktury a s dotčenými orgány státní správy
  • jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou
  • zajištění dokladů pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
  • zajištění dokladů pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby
  • zajištění kolaudačního souhlasu
  • výkon autorského dozoru
  • výkon stavebního dozoru
  • výkon technického dozoru investora
Inženýrská činnost